Ι. Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

Ι. Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

Στην Ι. Μ. Αγίας Τριάδος εκτελέστηκαν εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης και παλαιότερα από τον Τζήμα Σωτήριο.

 

Επεμβάσεις του έτους 2011

 

Ο σκοπός των εργασιών μας ήταν η συντήρηση και ανάπλαση της πρόσοψης, του εξώστου ανάβασης (καλάθι) και της στέγης  της Ιεράς Μονής.

 

Απόψεις της πρόσοψης της Ιεράς Μονής πριν τις εργασίες αποκατάστασης:

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

 

Απόψεις της πρόσοψης της Ιεράς Μονής κατά την διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης:

 

1.jpg 2.jpg

 

Απόψεις των τόξων της πρόσοψης της Ιεράς Μονής πριν τις εργασίες αποκατάστασης:

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg

 

Απόψεις των τόξων της πρόσοψης της Ιεράς Μονής κατά την διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης:

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

 

Απόψεις του εξώστου ανάβασης (καλάθι) της Ιεράς Μονής πριν τις εργασίες αποκατάστασης:

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

 

Απόψεις του εξώστου ανάβασης (καλάθι) της Ιεράς Μονής κατά την διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης:

 

2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

 

Απόψεις του εξώστου ανάβασης (καλάθι) της Ιεράς Μονής μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης:

 

1.jpg 2.jpg

 

•πατήστε πάνω στις εικόνες για μεγέθυνση